MØT KUNSTNER JENNY HVIDING

  • JOURNAL
  • Dame
  • MØT KUNSTNER JENNY HVIDING

Jenny har bakgrunn fra dans og jobber i dag tverrfaglig innenfor visuell kunst: fotografi, video, tekstil, lyd, performance og maleri, med fokus på å skape en sensorisk opplevelse for betrakteren i visningsrommet. Natur, identitet og minner danner grunnpilarene i hennes virke samt en pågående samtale rundt sex, stereotyper og kropper. Ofte bruker hun seg selv som utgangspunkt for feministiske studier eller arrangerer møter med andre og dokumenterer det som skjer foran linsen. Det sosiale som oppstår, samt kunnskapen og delingen er blitt vel så viktig som det faktiske sluttresultatet.